Plezier in Taal in speeltuin Tuindorp

Wat is Plezier in Taal?

De bblthk en Tuindorp-Wageningen laten spelen met taal. Taal is overal en taal is leuk! De bblthk wil dat iedereen, maar vooral jonge kinderen en hun ouders laten ervaren. Niet alleen in de bibliotheek, maar het liefst overal. De bblthk vroeg een aantal mensen uit de stad om mee te denken over een taalexperiment in de speeltuin. Gert Engelen, de voorzitter van het bestuur van Tuindorp was direct enthousiast en samen met cultuurcoördinator Judica Lookman en de coördinator vroeg- en voorschoolse educatie Joleijn Ruijter is het concept onder regie van de bblthk uitgewerkt. Het is de bedoeling dat kinderen samen met hun ouders spelenderwijs met taal in aanraking komen. Daarbij was er de wens dat het ontwerp op meerdere plekken in Wageningen te realiseren moet zijn. Het experiment zal plaatsvinden in de speeltuin, maar het biedt ook mogelijkheden voor andere speelplekken en schoolpleinen.

De vormgevers Florian de Visser en Stijn van der Vleuten, beiden afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven, gingen met het uitgewerkte concept aan de slag en vonden een creatieve manier voor het ‘talig’ maken van drie bestaande speelobjecten in Tuindorp; de zandbak, het zwembad en het klimrek.

Met subsidie van Tel mee met Taal: een actieprogramma van het ministerie ter voorkoming van laaggeletterdheid, kon de bblthk opdracht geven tot uitvoering. Een kroon op de inspanning die door meerdere mensen op vrijwillige basis is verricht.

Inmiddels zijn de talige speeltoestellen feestelijk in gebruik genomen. De bblthk verzorgt jaarlijks een of meerdere activiteiten in de speeltuin, om kinderen en hun ouders te laten spelen met taal.

Download de brochure 'Plezier in Taal'

Impressie speelobjecten

Klimrek