Plezier in Taal in speeltuin Tuindorp

Gepubliceerd op: 6 juni 2020 14:49

De bblthk en Tuindorp-Wageningen laten spelen met taal. Taal is overal en taal is leuk! De bblthk wil dat iedereen, maar vooral jonge kinderen en hun ouders laten ervaren. Niet alleen in de bibliotheek, maar het liefst overal. De bblthk vroeg een aantal mensen uit de stad om mee te denken over een taalexperiment in de speeltuin. Gert Engelen, de voorzitter van het bestuur van Tuindorp was direct enthousiast en samen met cultuurcoördinator Judica Lookman en de coördinator vroeg- en voorschoolse educatie Joleijn Ruijter is het concept onder regie van de bblthk uitgewerkt.

Het is de bedoeling dat kinderen samen met hun ouders spelenderwijs met taal in aanraking komen. Daarbij was er de wens dat het ontwerp op meerdere plekken in Wageningen te realiseren moet zijn. Het experiment zal plaatsvinden in de speeltuin, maar het biedt ook mogelijkheden voor andere speelplekken en schoolpleinen.  

Vormgevers maakten een ontwerp voor drie speelobjecten

De vormgevers Florian de Visser en Stijn van der Vleuten, beiden afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven, gingen met het uitgewerkte concept aan de slag en vonden een creatieve manier voor het ‘talig’ maken van drie bestaande speelobjecten in Tuindorp; de zandbak, het zwembad en het klimrek.

Het was nog spannend om de middelen te vinden voor de financiering van het project, maar met subsidie van Tel mee met Taal: een actieprogramma van het ministerie ter voorkoming van laaggeletterdheid, kon de bblthk opdracht geven tot uitvoering. Een kroon op de inspanning die door meerdere mensen op vrijwillige basis is verricht.

Na een langdurig traject zou het resultaat op 15 april op feestelijke wijze worden onthuld. Het programma voor het Taalfeest was rond, maar helaas gooide het coronavirus roet in het eten. Hoewel de speeltuin voorzichtig open is voor een beperkt aantal kinderen, zal de officiële ingebruikname van de vernieuwde speeltoestellen nog niet kunnen plaatsvinden. We hopen dat kinderen over niet te lange tijd kunnen Woordenschatgraven, Woordenzwemmen en Woordenklimmen in Tuindorp-Wageningen.