Privacyverklaring

01-06-2018

Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van jouw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen respecteert jouw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In de privacyverklaring lees je hoe wij dit doen.