Privacyverklaring

01-06-2018

Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van uw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In de privacyverklaring leest u hoe wij dit doen.