VoorleesExpress Wageningen

Kinderen worden thuis voorgelezen met de VoorleesExpress.

De VoorleesExpress vertrok voor het eerst in Utrecht in 2006. Daarna is hij in een sneltreinvaart door heel Nederland gegaan en sinds september 2015 rijdt hij ook in Wageningen. De bblthk en Vluchtelingenwerk zijn samen de motor.

De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwillige voorlezers voor 20 weken worden gekoppeld aan een gezin met jonge kinderen. Wekelijks wordt er thuis voorgelezen bij kinderen van 2 tot en met 8 jaar en ouders worden daarbij betrokken, zodat zij na een half jaar het voorleesritueel zelf kunnen overnemen. Kinderen die veel worden voorgelezen leren meer nieuwe woorden en woordenschat is een voorwaarde om een goede lezer te worden.

Laaggeletterdheid is een groeiend probleem in Nederland. Veel lezen heeft grote invloed op de
taalontwikkeling bij kinderen en ouders kunnen daar een grote bijdrage aan leveren door te zorgen voor goede boeken en veel voor te lezen. Leesplezier is het beste wapen tegen laaggeletterdheid.

Kij voor meer informatie op VoorleesExpress Wageningen of neem contact op met José Tammer, via jose@bblthk.nl of 0317-466883

de bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
e: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl