Stadsdichters van Wageningen

Wageningen heeft een eigen stadsdichter. Zij of hij wordt sinds 2012 benoemd, steeds voor drie jaar.

Naar cultuur

Ellen van der Kolk (huidig)

Ellen van der Kolk is de stadsdichter van de stad sinds half 2021. Ellen zal stadsdichter zijn tot en met begin 2024 en in deze tijd gedichten te schrijven over de stad en gebeurtenissen die er plaatsvinden.

Bekijk het werk van Ellen van der Kolk

Ivanka de Ruijter (2018-2021)

Ivanka de Ruijter was de stadsdichter van de stad sinds begin 2018. Ivanka was stadsdichter tot en met 2021 en schreef in deze tijd gedichten over de stad en gebeurtenissen die er plaatsvonden. 

Bekijk het werk van Ivanka de Ruijter

Martijn Adelmund (2015-2018)

Martijn Adelmund was de stadsdichter van de stad sinds begin 2015. Martijn was stadsdichter tot en met 2018 en schreef in deze tijd gedichten over de stad en gebeurtenissen die er plaatsvonden.

Bekijk het werk van Martijn Adelmund

Laurens van der Zee (2012-2015)

Laurens van der Zee was de stadsdichter van de stad sinds begin 2012. Laurens was stadsdichter tot en met 2015 en schreef in deze tijd gedichten over de stad en gebeurtenissen die er plaatsvonden.

Bekijk het werk van Laurens van der Zee

De benoeming van een stadsdichter is een gezamenlijk initiatief van de bblthk en de gemeente Wageningen.