Tekst vergroten of verkleinen

Door in en uit te zoomen via je toetsenbord kun je de grootte van de teksten op deze website aanpassen.

Vergroten van tekst: druk de toetsen CTRL en + (plus-toets) tegelijkertijd in

Verkleinen van tekst: druk de toetsen CTRL en - (min-toets) tegelijkertijd in


Terug naar normale grootte (100%): druk de toetsen CTRL en 0 (nul-toets) tegelijkertijd in

(Gebruik je een Macintosh-computer? Kies dan CMD in plaats van CTRL)