Onderzoek: Hoe ziet jouw bieb eruit?

Hoe ziet jouw bieb eruit?

Stel: jij mag de bibliotheek opnieuw inrichten, wat zou je er dan mee doen? Zou je er dan wat willen eten en drinken, andere mensen willen ontmoeten, rond willen rennen? Willen knutselen, schilderen of boetseren? Meer of andere boeken willen lezen? Voorstellingen willen bijwonen, of online cursussen volgen? Jij mag het zeggen! 


Tot begin april onderzoeken we hoe de bibliotheek van de toekomst eruit moet zien. En daar hebben we hulp bij nodig. Daarom doen we onderzoek bij inwoners. Iedereen is welkom om input te leveren. Alle antwoorden zijn goed en méér dan welkom!


Er staat een creatieve installatie in de bblthk waar je input kunt geven. Je kunt tijdens openingstijden zelf langskomen, en je kunt ook hieronder een vragenlijst invullen. 

Dit onderzoek wordt in opdracht van de bblthk uitgevoerd door Thuis Wageningen.

Survey: What does your library look like?

Suppose you could redecorate our public library, what would you do with it? Would you like to have snething to eat and drink there, meet other people, run around? Want to tinker, paint or sculpt? Would you like to read more or other books? Would you like to attend performances or follow online courses? Name it!

Until the beginning of April, we are investigating what the library of the future should look like. And we need your help with that. That is why we conduct this survey among residents. Everyone is welcome to provide input. All answers are good and more than welcome!

There is a creative installation at the bblthk where you can give input. You can come by yourself during opening hours, and you can also fill in a questionnaire below.

This research is being carried out by Thuis Wageningen on behalf of the bblthk.