Gezocht

Gepubliceerd op: 13 oktober 2017 09:30

Huiskamers en Muzikanten voor Muziek bij de buren op 10 december

Huiskamers en Muzikanten voor Muziek bij de buren op 10 december

Vorig jaar werd Muziek bij de Buren voor de eerste keer georganiseerd in Wageningen. Dit was een groot succes! 29 huiskamers en muzikanten dedenmee en verzorgden samen 90 optredens!

Om Muziek bij de Buren dit jaarweer een groot succes te maken hebben we jullie nodig. Inwoners vanWageningen kunnen zich vanaf vandaag opgeven als huiskamer, muzikant of als beide. 

Lijkt het jou leuk als er muzikanten een huiskamerconcert komen gevenin jouw huis en jij stadgenoten kan ontvangen? Meld je dan aan als huiskamer.Ben jij zelf muzikaal en/of zit je in een band? Meld je aan als muzikant.Muziek bij de Buren is in 2013 gestart om lokale muzikanten eenpodium te bieden en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Daarnaast willenwij bewoners stimuleren de deur voor elkaar open te zetten engezamenlijk -zonder financiële drempels – met cultuur bezig te zijn. Hetfestival, dat op verschillende plaatsen in het land wordt gehouden, wilde leefbaarheid binnen de verschillende wijken bevorderen en laat zienhoe gastvrij de stad en haar bewoners zijn.Tijdens Muziek bij de Buren ontmoet je niet alleen de inwoners van destad, maar maak je in de intieme sfeer van de verschillende huiskamersook kennis met al het moois wat de deelnemende steden op muzikaal vlakte bieden hebben. Muziek verbindt mensen en is bij uitstek eencultuurvorm die verder gaat dan rangen en standen, leeftijden, kleurenen smaken.De Wageningse organisatieMuziek bij de Buren Wageningen wordt georganiseerd door enkele betrokkenWageningers i.s.m. THUIS, de Cultuurmakelaar en ondersteund door Muziekbij de Buren Nederland.