Van een sympathiek idee naar een vruchtbare samenwerking: Ontmoetingen in videogesprekken

Gepubliceerd op: 11 mei 2020 12:26

Aan huis gebonden zijn in coronatijd, zonder Taalcafé in de bblthk of in Thuis vraagt om andere manieren om de Nederlandse taal te oefenen. Het Brabantse project “Videovrienden” van het refugeeteam was de inspiratiebron voor het Digitaalhuis om in nauwe samenwerking met Thuis Wageningen medio april het kleinschalige project “Ontmoetingen in videogesprekken” te starten.

Er is veel animo. In totaal nemen nu achttien anderstaligen deel. Hieronder zijn leden van de Internationale Vrouwengroep, bewoners van de POL, deelnemers van taalactiviteiten bij Thuis en van het Digitaalhuis. Een goed onderling contact met Vluchtelingenwerk, het VWC, de Coronahulplijn, het COA, de POL , Welkom in Wageningen en het Digitaalhuis leverde achttien vrijwilligers op. En de aantallen groeien per week. Bij de matches wordt rekening gehouden met overeenkomsten in hobby’s en interesses. Dat maakt de belduo’s enthousiast meer te spreken en te delen over bijvoorbeeld tuinieren of het leren van elkaars taal. Kortom een samenwerking die naar meer smaakt.

Aanmelden

Janneke Vijfvinkel, taalhuisdocent van het Digitaalhuis zorgt voor begeleiding, didactische tips en wekelijkse onderwerpen. Deelnemers en vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Djuna Buizer van Thuis. Tel. 06-24503385, e-mail: djunabuizer@hotmail.com. Vermeld je naam, hobby’s en interesses en je leeftijd.