Cultuurmakelaar Wageningen

Zoek je samenwerking met anderen? Wil je advies over je plannen? Heb je een idee voor ‘Under Construction’? Of denk je iets voor de Cultuurmakelaar te kunnen betekenen?

Olga Kersten is er voor alle Wageningse organisaties, groepen, verenigingen, individuen, bedrijven en instellingen die culturele activiteiten ontplooien of dat van plan zijn. 

De Cultuurmakelaar:

  • stimuleert samenwerking in de culturele sector
  • zorgt voor afstemming van vraag en aanbod
  • zorgt voor uitwisseling van kennis tussen organisaties
  • brengt vraag en aanbod bijeen voor (tijdelijk) gebruik van accommodaties
  • geeft informatie over o.a. subsidie, sponsoring, huisvesting en vergunningen
  • heeft expertise van inhoudelijke ontwikkelingen
  • neemt initiatieven om kennisverrijking en netwerkvorming te stimuleren
  • stimuleert samenwerking met het bedrijfsleven en de Wageningen UR 

Enkele voorbeelden:

Week van de Amateurkunst (WAK)

In 2012 heeft de Cultuurmakelaar het initiatief genomen voor WAK Wageningen. Samen met de partners bblthk, Junushoff en 't Venster coördineert zij de WAK. Inmiddels is er elk jaar een succesvolle editie geweest.

Jaarlijks zijn er meer dan vijftig activiteiten op het gebied van muziek, zang, dans, beeldende kunst, fotografie en theater. Per editie waren er gemiddeld 4.000 bezoekers. 

 www.wakwageningen.nl

Uit in Wageningen

De Cultuurmakelaar heeft samenwerking gezocht met de middelbare school Pantarijn voor de Facebookpgaina van Uit in Wageningen. Op deze pagina schrijven leerlingen wekelijks recensies van culturele activiteiten die zij bezoeken.

www.uitinwageningen.nl

Under Construction

Onder deze noemer neemt de cultuurmakelaar - meestal in samenwerking met anderen (groepen, verenigingen, individuele kunstenaars) - initiatief voor bijeenkomsten. Kennisuitwisseling over één onderwerp staat hierbij centraal. Vorig jaar was er aandacht voor Verbeeldingskracht in de zorg. Op deze avond ontmoetten kunstenaars en maatschappelijke organisaties elkaar.

 

Contact

Elke dinsdag heeft de Cultuurmakelaar spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur bij THUIS op de Stationsstraat 32. 

Blijf op de hoogte van haar activiteiten via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Olga Kersten, Cultuurmakelaar

Agenda

De bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
m: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl