Wedstrijdregelement

Spelregels voor het Groot Wagenings Dictee 2020

Voor het Groot Wagenings Dictee 2020 wordt het ‘Groene Boekje’ (uitgave 2015) als norm voor de juiste spelling gebruikt. 

Voor woorden die niet in het ‘Groene Boekje’ staan, geldt de spelling in het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (15e uitgave 2015). 

Voor overige woorden en in geval van twijfel beslist de jury. 

Bij de beoordeling worden onderstaande items fout gerekend

 1. Onjuist geschreven woorden (meer dan één fout in één woord is natuurlijk mogelijk, maar er wordt maximaal één fout per woord geteld).
 2. Het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens of het ontbreken daarvan.
 3. Het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen.
 4. Onjuist gebruik of het ontbreken van accenten ( ΄ , ` en ˆ ), apostrofs (‘) en trema’s.
 5. Onjuist gebruik of het ontbreken van leestekens [zoals komma, (dubbele)punt, puntkomma, uitroepteken en vraagteken].
 6. Het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn.
 7. Het gebruik van kleine letters als het hoofdletters moeten zijn.
 8. Ontbrekende woorden die zijn opgelezen
 9. Opgeschreven woorden die niet zijn voorgelezen.
 10. Onleesbare zaken betreffende 1 t/m 9 (ter beoordeling van de jury).

De titel telt mee in de beoordeling.

 • Het dictee wordt in zijn geheel voorgelezen, vervolgens per zin herhaald.
 • Eerst wordt de hele zin voorgelezen, daarna langzaam op dicteersnelheid, in kortere stukken, wordt de zin herhaald.
 • Leestekens in de zin (zoals komma, (dubbele)punt, puntkomma, uitroepteken en vraagteken) worden benoemd.
 • Als alle zinnen zijn gedicteerd, wordt het hele dictee nog een keer voorgelezen zodat iedereen de tekst kan controleren. Daarna wordt het wedstrijdformulier ingenomen.
 • De deelnemers schrijven de zinnen binnen de lijnen (niet op de lijnen) op het wedstrijdformulier.
 • De deelnemers schrijven elke nieuwe zin op een nieuwe regel.

Orderegels voor de deelnemers

 • Het is niet toegestaan tijdens het dictee met elkaar te communiceren.
 • Het is niet toegestaan tijdens het dictee mobiele telefoons, smartphones, tablets en/of andere apparatuur/hulpmiddelen te gebruiken.
 • Mobiele apparatuur dient uitgeschakeld te zijn.
 • Pas nadat is omgeroepen dat alle dictees zijn opgehaald kan men zijn plaats verlaten.

Overtreding van de orderegels kan tot diskwalificatie leiden.

De jury beslist hierover.

 • Direct nadat alle wedstrijdformulieren zijn beoordeeld wordt de uitslag door de jury bekendgemaakt.
 • Bij gelijke score zal de jury de winnaar(s) bij loting vaststellen.
 • Over de uitslag en de procedure wordt niet gediscussieerd of gecorrespondeerd.

Terug naar de vorige pagina