5e editie Groot Wagenings Dictee groot succes!

Gepubliceerd op: 9 november 2017 14:02

Niet minder dan 140 deelnemers waagden zich op woensdagavond 8 november aan het vijfde Groot Wagenings Dictee, georganiseerd door Lions Club Wageningen en de bblthk. Het dictee, geschreven door H.K.H. Prinses Laurentien en voorgelezen door Pia Dijkstra, bezorgde de deelnemers vele en vaak hoorbare hoofdbrekens.

Uitslag teams

1. WUR 18 fouten gemiddeld
2. Schip van Blaauw 22 fouten gemiddeld
3. (Digi)Taalhuis Wageningen 22,4 fouten gemiddeld

Uitslag individueel

1. Ton van den Born 12 fouten
1. Reynout Hana 12 fouten
3. Tanja Ledoux 13 fouten
3. Carleen van den Anker 13 fouten
3. Emily Bakema 13 fouten
3. Chelly van de Vlasakker 13 fouten

Het dictee bracht € 10.000 op (bijdragen deelnemers en sponsoren). Het bedrag is bestemd voor Taalkaravaan Wageningen een project van (Digi)Taalhuis Wageningen. Doel van dit project is laaggeletterdheid bespreekbaar maken en aanpakken.

Terug naar de vorige pagina