Bestuurslid de bblthk

Voor het bestuur van de bblthk zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid.

De bblthk vervult in de stad een belangrijke maatschappelijke functie; cultureel, educatief en informatief. De bblthk streeft ernaar alle Wageningers te inspireren om zich te blijven ontwikkelen en om kennis, verhalen en cultuur te ervaren, te delen en te brengen. In samenwerking met tal van instellingen, organisaties en groeperingen geeft de bblthk vorm aan een actueel en relevant programma en pakt uitdagingen in de samenleving aan, zoals laaggeletterdheid en digibetisme. De bblthk is een laagdrempelige publieke plek. Iedereen is welkom. De bblthk telt ruim 240.000 bezoekers per jaar en heeft 10.000 leden.  

Je neemt de volgende expertise en competenties mee:

 • Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van de de bblthk
 • Weten wat er in brede zin in de stad leeft
 • Bestuurlijke kwaliteiten
 • Helicopterview en een goed evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Open en neutrale houding

Overige informatie:

 • De bblthk stelt zich ten doel om als organisatie een afspiegeling van de maatschappij te zijn. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaten die de diversiteit binnen het bestuur versterkt.
 • Het bestuur bestaat uit vier leden en is een zgn. bestuur op afstand;
 • Het bestuur vergadert ongeveer vijf keer per jaar (in de avonduren);
 • Het is een onbezoldigde functie;
 • De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Leden kunnen voor twee periodes herbenoemd worden.

Heb je interesse?

Stuur voor 21 juni een e-mail, cv en korte motivatie manja.mekking@bblthk.nl (directeur de bblthk)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

 • Bestuursleden: Paul den Besten (0612047378) of Gretha Jansen (m_j.jansen001@hetnet.nl
 • Directeur bblthk: Manja Mekking - 0611402023 

Een commissie - bestaande uit twee bestuursleden en de directeur - voert op 30 juni of op 1 juli aan het einde van de middag een gesprek met de geselecteerde kandidaten.