Over de stichting

Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen

Beleid

De bblthk staat midden in de Wageningse samenleving. Met tal van activiteiten, producten en diensten levert de bblthk een actieve bijdrage aan cultuur, educatie, zelfontwikkeling, recreatie en maatschappelijke participatie van de inwoners van Wageningen.

De bblthk is een gewilde en aantrekkelijke samenwerkingspartner die inspeelt op de specifieke behoeften van groepen uit de samenleving, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Anders gezegd: als openbare bibliotheek stellen wij ons ten doel het vrije verkeer van informatie te bevorderen, door een uitwisseling van culturele, educatieve en maatschappelijke opvattingen en idee├źn te laten plaatsvinden, zowel in schrift,digitaal, mondeling, visueel, muzikaal, als in gebaar.

We doen dat als onpartijdig instituut, in het publieke domein, met pluriformiteit als beginsel. Vanuit die positie leveren we een belangrijke bijdrage aan de lokale samenleving en de lokale democratie.

Initiatieven de bblthk

De bblthk is ambassadeur van diverse initiatieven in Wageningen, zoals de VoorleesExpress, Digitaalhuis Wageningen, Uit in Wageningen en Beelden van Wageningen.

Bestuurssamenstelling

Foto: Percy Cicilia Jr.

Van links naar rechts: Lara de Brito, Dolf Weijers, Paul den Besten, Gretha Jansen en Moomin Ait-Imchi, met directeur Manja Mekking.

Gegevens en statuten

Gegevens

Kamer van Koophandel KVK 41047293
BTW-nummer  NL 002972189B01
Bank NL75INGB0003128763 t.n.v. Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen.

De Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen is een algemeen nut beogende instelling.
ANBI-RSIN 2972189

Statuten