De Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen

De Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen is een algemeen nut beogende instelling.

Bestuurssamenstelling

  • E.J. Kok
  • G. Bak
  • P. den Besten
  • M.J. Jansen

Directie: M.G. Mekking

Beleid

De bblthk staat midden in de Wageningse samenleving. Met tal van activiteiten, producten en diensten levert de bblthk een actieve bijdrage aan cultuur, educatie, zelfontwikkeling, recreatie en maatschappelijke participatie van de inwoners van Wageningen.

De bblthk is een gewilde en aantrekkelijke samenwerkingspartner die inspeelt op de specifieke behoeften van groepen uit de samenleving, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Anders gezegd: als openbare bibliotheek stellen wij ons ten doel het vrije verkeer van informatie te bevorderen, door een uitwisseling van culturele, educatieve en maatschappelijke opvattingen en ideeën te laten plaatsvinden, zowel in schrift,digitaal, mondeling, visueel, muzikaal, als in gebaar.

We doen dat als onpartijdig instituut, in het publieke domein, met pluriformiteit als beginsel. Vanuit die positie leveren we een belangrijke bijdrage aan de lokale samenleving en de lokale democratie.

Jaarverslag, statuten en gegevens

Het meest recente jaarverslag van de activiteiten en de financiën   

De statuten

Kamer van Koophandel KVK 41047293

BTW-nummer  NL 002972189B01

Bank NL75INGB0003128763 t.n.v. Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen

ANBI-RSIN 2972189

 

Initiatieven de bblthk

De bblthk is ambassadeur van diverse initiatieven in Wageningen, zoals de VoorleesExpressDigitaalhuis Wageningen, Uit in Wageningen en Beelden van Wageningen.

de bblthk

Agenda

de bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
e: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl