De Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen

De Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen is een algemeen nut beogende instelling.

Bestuurssamenstelling

  • E.J. Kok
  • G. Bak
  • P. den Besten
  • G. Jansen

Directie: J.W.M. Driessen 

Beleid

De stichting stelt zich ten doel, in de ruimste betekenis: het vrije verkeer van informatie te bevorderen alsook een uitwisseling van culturele, educatieve en maatschappelijke opvattingen en ideeën te laten plaatsvinden, zowel mondeling, visueel, muzikaal als in woord en gebaar.

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

  1. Het beschikbaar stellen aan derden van boeken , tijdschriften, kranten, muziek(dragers), films , speel- en leermateriaal, digitale informatiebronnen, kunst- en cultuuruitingen en andere attributen en/of informatiedragers;
  2. Het houden van (groepsgerichte) activiteiten al dan niet in samenwerking met of georganiseerd door maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties, instellingen en/of individuen, het een en ander in de meest ruime betekenis.

Het beleid wordt met behulp van een activiteiten vorm en inhoud gegeven. Het algemene beleid is gericht op alle leeftijdscategorieën en het specifieke op bijzondere doelgroepen.

Het personeel wordt beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.Statuten 

Het meest recente jaarverslag van de activiteiten en de financiën   

De statuten

Kamer van Koophandel KVK 41047293

BTW-nummer  NL 002972189B01

Bank NL75INGB0003128763 t.n.v. Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen

De bblthk

Agenda

De bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
m: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl