• Educatief programma voor basisonderwijs en kinderopvang

  Jaarlijks stelt de bblthk educatieve programma’s samen voor baby’s, peuters en het basisonderwijs, waar door de kinderopvang en het basisonderwijs intensief gebruik van wordt gemaakt. De programma’s stimuleren de lees- / taalontwikkeling en informatievaardigheden en dragen bij aan de culturele vorming. De programmaonderdelen worden ontwikkeld door een samenwerkingsverband van een groot aantal bibliotheekorganisaties.

 • Groepsbezoeken voor de kinderopvang en groep 1, 3 en 6 van het basisonderwijs

  Er kan nu ingeschreven worden voor de Nationale Voorleesdagen, voor het groepsbezoek voor groep 6 Bieppstore en voor het bezoek van groep 1-2 Muizenhuis

  Zodra er een groepsbezoek gepland staat ontvangt de contactpersoon van jullie kinderdagverblijf of school een mailtje.

 • Handleidingen

  Ga hier naar de handleidingen van de verschillende projecten.

Baby's en peuters
Voorleesplezier ter bevordering van taalontwikkeling van baby's en peuters. De projecten in dit programma sluiten ook aan bij de taalstimuleringsprogramma's van de Voor-  en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Download hier het programma of stuur een mail met uw keuze of uw vraag naar educatiefprogramma@bblthk.nl (geef zo mogelijk ook uw naam, adres en telefoonnummer).

4 - 12 jaar
De bblthk biedt een educatief programma aan voor groep 1 t/m 8.
Dit programma is in te zetten ter bevordering van de taalontwikkeling en als cultuureducatieprogramma.

Download hier het programma of stuur een mail met uw keuze of uw vraag naar educatiefprogramma@bblthk.nl (geef zo mogelijk ook uw naam, adres en telefoonnummer).

Kiest u voor een van de projecten in de klas, geef in de mail ook aan naar welke periode uw eerste en tweede voorkeur uitgaat:

 • Periode 1: september / oktober
 • Periode 2: november / december
 • Periode 3: januari / februari
 • Periode 4: maart / april
 • Periode 5: mei / juni

Brochures informatievaardigheden

Uit onderzoek blijkt dat kinderen nauwelijks in staat zijn informatiebronnen op de juiste manier te interpreteren en te contextualiseren. Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) bracht daarom twee brochures uit: Slimmer zoeken (samen met Kennisnet en Mijn Kind Online) en Beter leren door informatievaardigheden in het vmbo. De brochures inspireren en helpen leerkrachten om informatievaardigheden een structurele plek in het onderwijs te geven. 

Download hier de brochure voor primair onderwijs en brochure voor vmbo.

Agenda

De bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
m: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl