Voor Baby’s: BoekStart!

Boekstart!

Samen een boekje bekijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, praten, zingen, enzovoort, het stimuleert de taalontwikkeling van de allerjongsten én het contact van ouder en kind. Daar hebben ze heel hun leven plezier en voordeel van. Een speerpunt van de bblthk.

Om dit te onderstrepen ontvangen ouders wanneer hun baby drie maanden is, een brief van de gemeente Wageningen, waarin ze uitgenodigd worden om in de bblthk een gratis BoekStart-koffertje te halen en hun kind gratis als lid in te schrijven. In het koffertje zitten o.a. een babyboekje en een cd met versjes en liedjes.

Voor BoekStart is er in de bblthk een collectie boxboekjes, voelboekjes, en speelboekjes die gratis geleend kunnen worden en zijn er medewerkers die de ouders of verzorgers graag advies geven en op weg helpen.

BoekStart Wageningen is een initiatief van de bblthk in samenwerking met de gemeente Wageningen en VGGM Jeugdgezondheidszorg. 

Baby's houden van Boekstart

de bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
e: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl