Volwasseneducatie

 Kun je hulp gebruiken bij het leren schrijven, lezen en spreken in het Nederlands? De bblthk helpt je graag op weg.

Je vind in de bblthk een gevarieerd educatief aanbod voor iedereen die wil werken aan schrijfvaardigheid of leesvaardigheid, die beter wil leren rekenen of die digitaal vaardiger wil worden. Voor anderstaligen zijn er diverse mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren of te verbeteren. We hebben een uitgebreide collectie Nederlands als tweede taal (NT2) en een oefen-pc waarop je op verschillende taalniveaus kan oefenen.

Hieronder vind je meer informatie over het complete aanbod van de bblthk op het gebied van volwasseneneducatie.

Heb je vragen over ons aanbod? Kom naar de bblthk of mail met info@bblthk.nl.

Digitale vaardigheden

De bblthk biedt verschillende cursussen op het gebied van digitale vaardigheden.

DigitaalCafé
Elke 1e vrijdag van de maand, m.u.v. de maanden juli, augustus en september van 16.30 tot 18.00 uur is er een DigitaalCafé in de bblthk. Tijdens het café kan iedereen met een tablet, smartphone of e-reader in de bblthk terecht voor vragen, het leren van handigheidjes, het installeren van apps, e-books, het uitwisselen van ervaringen etc. Voor wie geen Ipad heeft zijn er iPads beschikbaar om mee te oefenen. Kortom:er wordt kennis overgedragen en met elkaar gedeeld!
Toegang/deelname is gratis.

Nederlands leren

NL Kompas
Voor deelnemers aan een cursus inburgering en cursisten Nederlandse taalis een speciale collectie samengesteld; NL Kompas. De collectie met informatie over de Nederlandse taal en maatschappij bestaat uit boeken, speelleermaterialen, cd-rom’s, en taalcursussen. 

Oefen-pc
Bij de collectie NL kompas bevindt zich ook een pc met daarop websites gericht op Nederlands leren en inburgering
 
Lidmaatschap 
Deelnemers aan een cursus inburgering en cursisten Nederlands kunnen 1 jaar gratis lid worden  

Digitaalhuis

Op 9 januari 2017 is het Digitaalhuis Wageningen van start gegaan. Het is een plek voor iedereen in Wageningen die taal- of rekenvragen heeft of ondersteuning zoekt bij het aanleren van digitale vaardigheden. Er kunnen allerlei vragen gesteld worden; korte en snel te beantwoorden vragen, verwijsvragen naar cursussen of vragen die beantwoord worden met hulp van een taal- of rekenvrijwilliger.  

Oefen voor je theorie

Voortaan kun gemakkelijk oefenen voor het theorie-examen voor je auto-, bromfiets- en motorrijbewijs.

Op de website van Theorie.nl kun je het theorie-examen oefenen op een makkelijke en overzichtelijke manier. De theorie-examens zijn actueel en conform de CBR-wijze. Het oefenprogramma is gratis toegankelijk in de bblthk via www.theorie.nl. Wil je ook thuis oefenen? Dat is mogelijk als je een lidmaatschap van de bblthk hebt. Je logt in met je bibliotheekgegevens. Gebruik hiervoor wel speciaal onderstaande link.

de bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
e: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl