Volwasseneducatie

Kunt u hulp gebruiken bij het leren schrijven, lezen en spreken in het Nederlands? De bblthk helpt u graag op weg.

U vindt in de bblthk een gevarieerd educatief aanbod voor iedereen die wil werken aan schrijfvaardigheid of leesvaardigheid, die beter wil leren rekenen of die digitaal vaardiger wil worden. Voor anderstaligen zijn er diverse mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren of te verbeteren. We hebben een uitgebreide collectie Nederlands als tweede taal (NT2) en een oefen-pc waarop u op verschillende taalniveaus kunt oefenen.

Hieronder vindt u meer informatie over het complete aanbod van de bblthk op het gebied van volwasseneneducatie.

Heeft u vragen over ons aanbod? Kom naar de bblthk of mail met info@bblthk.nl.

Cursussen Digitale vaardigheden

De bblthk biedt verschillende cursussen op het gebied van digitale vaardigheden.

Nederlands leren

NL Kompas
Voor deelnemers aan een cursus inburgering en cursisten Nederlandse taalis een speciale collectie samengesteld; NL Kompas. De collectie met informatie over de Nederlandse taal en maatschappij bestaat uit boeken, speelleermaterialen, cd-rom’s, en taalcursussen. 

Oefen-pc
Bij de collectie NL kompas bevindt zich ook een pc met daarop websites gericht op Nederlands leren en inburgering
 
Lidmaatschap 
Deelnemers aan een cursus inburgering en cursisten Nederlands kunnen 1 jaar gratis lid worden  

(Digi)Taalhuis

Op 9 januari 2017 is het (Digi)Taalhuis Wageningen van start gegaan. Het is een plek voor iedereen in Wageningen die taal- of rekenvragen heeft of ondersteuning zoekt bij het aanleren van digitale vaardigheden. Er kunnen allerlei vragen gesteld worden; korte en snel te beantwoorden vragen, verwijsvragen naar cursussen of vragen die beantwoord worden met hulp van een taal- of rekenvrijwilliger.  

Gratis online cursussen

Als lidvan de bblthk kan je een jaar lang gratis twee online cursussen volgen. Om een nieuwe hobby te ontdekken of een vreemde taal te leren. Om wegwijs te worden in een computerprogramma of meer te weten over gezondheid en opvoeding.

Hoe werkt het?
Er zijn in totaal 30 cursussen in de categorieën Vrije tijd, Persoonlijke ontwikkeling, Computer en nieuwe media en Gezondheid en opvoeding en Talen. Je volgt de cursus van je keuze waar je maar wilt inje eigen tijd en tempo. Je hebt alleen internet nodig. Als bonus krijgt iedere cursist elke maand een korte cursus cadeau.

Het gratis cursusaanbod is een initiatief van de gezamenlijke openbare bibliotheken.

Agenda

De bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
m: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl