Veilig en bewust internetten op de pc

Deze cursus bestaat uit twee lessen van anderhalf uur, wekelijks.

In de workshop Veilig en bewust internetten op de pc leert u basisvaardigheden die u kunnen helpen om u veilig op het internet te bewegen. 

De workshop is opgebouwd uit drie delen. In deel één komt de werking en beveiliging van uw computer aan de orde, waar moet uw computer aan voldoen om veilig te kunnen internetten?

Vervolgens gaan we in op het herkennen van verdachte situaties op internet, onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn malware en mobiele malware, fishing (nepmail), openbare wifi.

Ten slotte leren wij u hoe u zelf uw privacy kunt waarborgen op het internet om minder blootgesteld te
worden aan de gevaren die we zojuist benoemd hebben (wat is een goed wachtwoord, deel ik mijn e-mailadres altijd met derden).

De cursus wordt georganiseerd door de bblthk i.s.m. Stichting Coordinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CSWO).

De cursusprijs bedraagt 20 euro, te voldoen tijdens de eerste cursusdag.

Deze cursus komt in aanmerking voor een vergoeding uit het 'Ik doe mee-fonds'.

Opgeven of meer informatie?

Wilt u meedoen aan een van onze cursussen of wilt u meer informatie? Kijk dan verder bij het actuele cursusoverzicht. 

De bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
e: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl