Advies en ondersteuning

Bent u op zoek naar de invulling van een studiedag of ouderavond? De specialist educatie kan een bijdrage leveren of ideeën aandragen voor een programma met betrekking jeugdliteratuur, leesbevordering, taalontwikkeling, digitale media en mediawijsheid.

De schoolbibliotheek

Op een basisschool hoort een actuele boekencollectie die kinderen prikkelt om te lezen. Voor leerkrachten is het bijna onmogelijk om het aanbod van jeugdliteratuur te volgen, maar voor de bibliotheek is dat dagelijks werk.

Als u op school kinderen meer, beter en met plezier willen laten lezen, kan de bblthk u ondersteunen met:

  • advies over een passende actuele jeugdcollectie
  • advies over aantrekkelijke presentatie
  • advies over gebruik van de schoolbibliotheek
  • advies over beheer van de schoolbibliotheekcollectie
  • beleidsondersteuning leesbevordering

Meer informatie

Voor meer informatie of een een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met onze specialist educatie / mediawijsheid: 

jose.tammer@bblthk.nl

0317-466883 / 06-37002908

Het educatief programma voor kinderopvang en basisonderwijs stimuleert de lees-/taalontwikkeling, de informatievaardigheden en draagt bij aan de culturele vorming.

De onderdelen van het educatief programma worden ontwikkeld door een samenwerkingsverband van een groot aantal bibliotheekorganisaties.

de bblthk
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
t: 0317 413 352
e: info@bblthk.nl
w: bblthk.nl