Hans Vogt

Terug naar overzicht

Samenhang

Streng van elkaar afgeschermd
Wat hebben we fout gedaan
Dat noodlot zo hard toe kon slaan

Wie zich nog over wie ontfermt
We verloochenen al zo lang
Onderlinge samenhang

Bewegingsvrijheid ingeperkt
De hele wereld lijkt verkrampt
Vanzelfsprekendheid verdampt

Maar de moraal wordt juist gesterkt
Eenmaal terug in het goede spoor
Draagt Joke mijn gedichten voor

Logeren

Langpootmuggen

In mei hoop ik een boek uit te brengen met 32 gedichten, met bijpassende illustraties van mijn zoon Ragger, die net zijn opleiding illustratie aan de HKU heeft voltooid.
RAGGER VOGT

Verwondering

Als ik alles uit kon vegen
Zou ik dat haast overwegen
Confusie maakt me gek

Wie kan er nou nog tegen
De stress de strijd het tijdgebrek

Hier is een oefening voor het brein:
Vergeet iedere scheidingslijn
Verwondering overheerst

Wie in het hier en nu kan zijn
Beziet steeds alles voor het eerst

Troost liefde en bescheidenheid
Alles is een mogelijkheid
Voor mij ligt een oceaan

Van onaangebroken tijd
Waarin nog niks is misgegaan

Paardenogen

Een paard praat met een ander paard
Samen in een frisgroen weiland
Ze spreken rustig en bedaard
Wat achteraf, vlak langs de slootkant
Zie hoe het weer is opgeklaard
Laat ons het bestaan toch roemen
Hoe zich de lente openbaart
Aanstonds weer de paardenbloemen
Kijk hoe prachtig bloeit de boomgaard
Uitgestrekt, nog kaal de akker
Zo mooi was het nog nooit in maart
Het maakt instincten in ze wakker
Voelen het vurige in hun aard
Het verlangen naar de kudde
Hoe hij soms draaft in volle vaart
En de aarde kan doen schudden
Waarbij hij steeds veel opzien baart
Uren mijlen ruimte tijd
Geen paard dat hem dat evenaart
Die machtige bescheidenheid
Een paard praat met een ander paard

Een paard praat met een ander paard
Inmiddels is het ijs gebroken
Over de schoonheid van haar staart
Als uit het paradijs ontloken
Zo elegant zo fijn besnaard
Een vacht die schittert als de lente
Hoe glanzend zwart ze is behaard
Ze smelt van zoveel complimenten
Bij elke hengst erom vermaard
Raakt van binnen diep bewogen
Dan wordt er naar elkaar gestaard
Glijden ze weg in paardenogen
Voelen zich nog wat bezwaard
De kracht der liefde is te sterk
Gevoelens kunnen niet verklaard
Moeder natuur doet hier haar werk
Ze raken danig van de kaart
Bijten teder elkanders nek
Ten slotte wordt geluk aanvaard
Sta je me toe dat ik je dek?
Een paard paart met een ander paard